Regulamin opłat

Tabele wysokości składek i przysługujących zniżek

 1. Kwoty podane w poniższych tabelach są całkowitymi, minimalnymi, rocznymi kwotami.
 2. Każdy członek w deklaracji zaznacza okresy uiszczania składek (miesięczny – 1/12 kwoty całkowitej przy każdej wpłacie, kwartalny – 1/4 kwoty całkowitej przy każdej wpłacie, półroczny – ½ kwoty całkowitej przy każdej wpłacie, roczny – całość wpłacana jednorazowo) oraz kwoty składek (podstawową i ewentualnie dodatkową)..
 3. Kartą podstawową związaną z podstawowymi składkami członkowskimi jest karta Standard lub Bajtel (patrz tab. 1 lub tab. 2).
 4. Każdy członek w deklaracji zaznacza rodzaj karty jaką wybiera, a co za tym idzie określa kwotę ewentualnej dopłaty do karty podstawowej. Kartami za dodatkową opłatą są: Silver, Gold, Platinum (patrz tab. 1).
 5. Osoby poniżej 16 roku życia mogą skorzystać ze zniżek w opłatach podstawowych zgodnie z tab. 2.
 6. Osoby, które ukończyły 16 lat i nie ukończyły 23 roku życia oraz osoby powyżej 65 roku życia mogą skorzystać z 50% zniżek do opłat podstawowych zgodnie z tab. 3.
 7. Jeśli osoba składająca deklarację członkowską nie zamierza skorzystać z opłat pomniejszonych (patrz pkt. 5 i 6 niniejszego wykazu ) może wybrać opłaty podstawowe lub powiększone zgodnie z tab.1.
 8. Każdy członek zwyczajny i Rady Programowej Stowarzyszenia może posiadać na karcie członkowskiej zdjęcie ze swym wizerunkiem. Zdjęcie o wymiarach szer. 35 mm i wys. 45 mm (tzw. zdjęcie do dowodu) należy dostarczyć łącznie z odpowiednią deklaracją członkowską. Jego brak będzie skutkował otrzymaniem karty bez wizerunku posiadacza.
 9. Członkowie wspierający mogą uzyskać kartę członkowską jedynie z nazwą i logo organizacji oraz dodatkowym certyfikatem potwierdzający autentyczność wspomnianej karty.
 10. Członkowie wspierający mogą uzyskać tak jak członkowie zwyczajni kartę podstawową Standard lub za dodatkową opłatą karty Silver, Gold lub Platinum.
 11. Członkom wspierającym przysługuje prawo negocjacji indywidualnych warunków członkostwa w Stowarzyszeniu, zgodnie z pkt. V/3 „Procedury przyjmowania członków”.
 12. Członkowie zwyczajni nie będący obywatelami RP lub nie mieszkający na stałe na terenie RP, którzy nie ukończyli 16 roku życia mogą skorzystać ze zniżek przy opłatach zgodnych z tab. 4 lub mogą wybrać opłaty powiększone zgodnie z tab. 5.
 13. Osoby które ukończyły 16 lat, nie będące obywatelami RP lub nie mieszkający na stałe na terenie RP mogą skorzystać z opłat podstawowych lub powiększonych zgodnie z tab. 5.
 14. Karty członkowskie nie są zbywalne. Każdy członek posiada indywidualny numer zastrzeżony tylko i wyłącznie dla niego. W przypadku gdy osoba go posiadająca zostanie skreślona z listy członków na skutek np. śmierci, rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu lub zostanie z niego usunięta w związku z naruszeniem odpowiednich przepisów zawartych w Statucie i regulaminie Stowarzyszenia, numer karty członkowskiej zostanie zablokowany i nie będzie przydzielony nowym członkom Stowarzyszenia.
 15. Pierwsza wpłata będzie powiększona o koszt wytworzenia karty. Koszt ten to około 6 PLN lub 1,5 $ lub 1,4 € lub 1,2 ₤ oraz o koszty przesyłki pocztowej.
 16. Koszt przesyłki karty członkowskiej ponosi zamawiający kartę, która kształtuje się w granicach 8 PLN na terenie kraju, i 16 PLN za przesyłki zagraniczne (4$ lub 3,5€ lub 3,2₤). Doręczane one będą przez placówkę pocztową operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub przez placówkę pocztową operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne na terenie danego państwa, z którego pochodzi odbiorca przesyłki.

Tab. 1

Dotyczy osób składających wniosek, które w dniu składania deklaracji mają ukończone minimum 23 lata i nie ukończyły 65 roku życia.

Składka roczna Składka półroczna Składka kwartalna Składka miesięczna
Karta „Standard” 240 PLN 120 PLN 60 PLN 20 PLN
Karta „Silver” 240+360=600 PLN 120+180=300 PLN 60+90=150 PLN 20+30=50 PLN
Karta „Gold” 240+960=1200 PLN 120+480=600 PLN 60+240=300 PLN 20+80=100 PLN
Karta „Platinum” 240+2160=2400 PLN 120+1080=1200 PLN 60+540=600 PLN 20+180=200 PLN

Składniki poszczególnych kwot:

Kwota składki podstawowej + kwota dodatkowa za odpowiedni rodzaj karty = kwota całkowita

Tab. 2

Dotyczy osób składających wniosek, które w dniu składania deklaracji nie mają ukończone 16 lat.

Składka roczna Składka półroczna Składka kwartalna Składka miesięczna
Karta „Bajtel” 60 PLN 30 PLN 15 PLN 5 PLN

Tab. 3

Dotyczy osób składających wniosek, które w dniu składania deklaracji mają ukończone 16 lat i nie mają ukończone 23 roku życia oraz osoby które ukończyły 65 lat.

Składka roczna Składka półroczna Składka kwartalna Składka miesięczna
Karta „Standard” 120 PLN 60 PLN 30 PLN 10 PLN

Tab. 4

Dotyczy osób składających wniosek, które w dniu składania deklaracji nie mają ukończone 16 lat i na stałe nie mieszkają na terenie RP lub nie są jej obywatelami.

Składka roczna Składka półroczna Składka kwartalna Składka miesięczna
Karta „Bajtel” 120 PLN lub 30$ lub 27€ lub 24₤ 60 PLN lub 15$ lub 13,5€ lub 12₤ 30 PLN lub 7,5$ lub 7€ lub 6₤ 10 PLN lub 2,5$ lub 2,5€ lub 2₤

Tab. 5

Dotyczy osób składających wniosek, które w dniu składania deklaracji mają ukończone minimum 16 lat i na stałe nie mieszkają na terenie RP lub nie są jej obywatelami.

Składka roczna Składka półroczna Składka kwartalna Składka miesięczna
Karta „Standard” 240 PLN lub 60$ lub 54€ lub 48₤ 120 PLN lub 30$ lub 27€ lub 24₤ 60 PLN lub 15$ lub 13,5€ lub 12₤ 20 PLN lub 5$ lub 4,5€ lub 4₤
Karta „Silver” 600 PLN lub 150$ lub 134€ lub 120₤ 300 PLN lub 75$ lub 67€ lub 60₤ 150 PLN lub 37,5$ lub 34€ lub 30₤ 50 PLN lub 12,5$ lub 12€ lub 10₤
Karta „Gold” 1200 PLN lub 300$ lub 267€ lub 240₤ 600 PLN lub 150$ lub 133,5€ lub 120₤ 300 PLN lub 75$ lub 67€ lub 60₤ 100 PLN lub 25$ lub 22,5€ lub 20₤
Karta „Platinum” 2400 PLN lub 600$ lub 534€ lub 480₤ 1200 PLN lub 300$ lub 267€ lub 240₤ 600 PLN lub 150$ lub 133,5€ lub 120₤ 200 PLN lub 50$ lub 44,5€ lub 40₤

UWAGA:

w tab. 4 i tab. 5 dla uproszczenia zastosowano przelicznik opłat:

1 $ = 4 PLN

1 € = 4,5 PLN

1 ₤ = 5 PLN