VOTUM S.A. największą w Europie Środkowo-Wschodniej kancelarią odszkodowawczą. Aktualnie Spółka reprezentuje osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, przy pracy lub w gospodarstwie rolnym, w wyniku których doszło do obrażeń ciała lub śmierci. Zapewnia także pomoc w dochodzeniu roszczeń w imieniu uprawnionych, sprawujących opiekę nad osobami, które w wyniku wypadku doznały najcięższych obrażeń, skutkujących np. stanem wegetatywnym. Reprezentuje uprawnionych w walce o zadośćuczynienie za zerwane więzi rodzinne, naruszenie prawa do życia w pełnej rodzinie.

VOTUM – oferuje pomoc poszkodowanym w zakresie szkód rzeczowych – zarówno tych w pojazdach, jak i w budynkach rolnych . Dotychczas firma udzieliła pomocy ponad 200 000 osób.

Wypadki przy pracy
Od lat VOTUM S.A. dochodzi należnych świadczeń dla osób, które miały wypadek przy pracy. Odszkodowanie uzyskuje zarówno z ubezpieczeń społecznych, jak i z ubezpieczenia OC pracodawcy.

Szkody rzeczowe
VOTUM dba o to, by zgłosić roszczenia o uzyskanie wszystkich należnych świadczeń odszkodowawczych z tytułu szkody wyrządzonej na mieniu . Spółka na rzecz swoich klientów dochodzi odszkodowań za zniszczony pojazd, odzież, bagaż. Występuje także o zwrot kosztów holowania, wynajmu samochodu zastępczego oraz parkingu dla zniszczonego samochodu.

Wypadki komunikacyjne
Zarówno pieszy, pasażer auta, jak i kierowca może uzyskać odszkodowanie za wypadek komunikacyjny spowodowany przez innego kierującego. VOTUM w imieniu swoich klientów dopełnia wszelkich formalności oraz walczy o uzyskanie wszystkich należnych świadczeń w najwyższej możliwej wysokości.

Choroby zawodowe
Zgłoś się do nas również wtedy, gdy stwierdzono u Ciebie chorobę zawodową, potwierdzoną przez opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz orzeczeniem ZUS o ustalonym uszczerbku na zdrowiu wraz z decyzją o wypłacie jednorazowego odszkodowania. Pamiętaj, że prawo świadczenia z tego tytułu przedawnia się już po 3 latach od wydania orzeczenia przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Tylko przed upływem tego okresu możliwe jest dochodzenie odszkodowania.

Wypadki śmiertelne
Firma VOTUM reprezentuje także członków bliskiej rodziny ofiar wypadków i na ich rzecz uzyskuje zadośćuczynienie za cierpienie po stracie bliskiej osób. Świadczenie to można uzyskać do 20 lat od wypadku, nawet jeśli sprawca wypadku nie był znany lub nie miał wykupionego ubezpieczenia OC pojazdu.

Pomoc Frankowiczom
Świadczy również pomoc dla frankowiczów. W jej ramach eksperci oceniają, czy raty kredytu we frankach szwajcarskich zostały odpowiednio naliczone przez bank i pomaga odzyskać nadpłaconą kwotę kredytu do 10 lat wstecz.

Kontakt:

adam.rostowski@votum-sa.pl

tel. 797 588 911