Deklaracja członkowska

Tu możesz pobrać wzór deklaracji członkowskiej

Poniżej pobrać możesz dwa rodzaje deklaracji członkowskich. Jeśli chcesz być regularnym członkiem Socios, wybierz pierwszy rodzaj deklaracji. Jeśli prowadzisz przedsiębiorstwo i chcesz zostać członkiem wspierającym, wybierz drugą deklarację. UWAGA! Do każdej nowej deklaracji członkowskiej należy dołączyć własnoręcznie podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (również do pobrania poniżej)!

Wypełnioną deklarację możesz oddać przedstawicielom Socios stojącym przy naszym namiocie przed każdym domowym meczem Górnika lub wysłać pocztą na adres podany na dole strony.

Pobierz deklarację członkowską:
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Pobierz deklarację dla członków wspierających, właścicieli biznesu:
DEKLARACJA CZŁONKOSTWA DLA CZŁONKÓW WSPIERAJĄCYCH

Pobierz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Socios Górnik:
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Prosimy o czytelne wypełnienie deklaracji!