Podczas poniedziałkowego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia wybrane zostały nowe władze Stowarzyszenia Socios Górnik.


Skład nowego Zarządu Socios Górnik:
Remigiusz Stembalski – Prezes Stowarzyszenia
Marek Krupa – Zastępca Prezesa
Paweł Głodek – Sekretarz/Skarbnik
Krzysztof Lange
Grzegorz Olejniczak
Mariusz Pieter
Grzegorz Szyguła


Skład Komisji Rewizyjnej:
Małgorzata Węgrzyk – Przewodnicząca
Marian Pajer – Zastępca Przewodniczącej
Łukasz Remisz – Sekretarz