Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sociosgornik/ftp/wp-includes/functions.php on line 187

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sociosgornik/ftp/wp-includes/functions.php on line 187

WZC – podsumowanie

 

 

 

Dnia 01.04.2017 (sobota) w restauracji Impresja w Zabrzu odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Socios Górnik poświęcone sprawozdaniom z działalności Stowarzyszenie, jak i również w celu wyboru nowych władz Stowarzyszenia.

W pierwszej części Walnego Zgromadzenia przedstawione zostało zgromadzonym członkom sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy tj. do dnia 31.12.2016r. – sprawozdanie zostały wygłoszone przez skarbnika Stowarzyszenia p. Tadeusza Bożka.  Następnie p. Małgorzata Węgrzyk wygłosiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w okresie sprawozdawczym oraz z badania bilansu, rachunku zysków i strat i informacji dodatkowej wraz z przedstawieniem rekomendacji Zgromadzeniu Członków o jego przyjęciu i skwitowaniu władz Stowarzyszenia. Obydwa sprawozdania zostały prawie jednogłośnie przyjęte przez obecnych członków Stowarzyszenia.

W kolejnej części Walnego Zgromadzenia członkowie w głosowaniu niejawnym udzielali absolutorium dla członków zarządu Stowarzyszenia. Wszyscy członkowie zarządu: Anna Knopek-Pach, Remigiusz Stembalski, Marek Krupa, Tadeusz Bożek, Marian Kubica i Michał Kulig otrzymali absolutorium za okres działania do dnia 31.12.2016r. Walne Sprawozdawczo-Wyborcze dokonało również wyboru nowych władz Stowarzyszenia, jak i również członków Komisji Rewizyjnej, którzy będą reprezentować członków Stowarzyszenia w II kadencji funkcjonowania.

W nowej kadencji, funkcję prezesa będzie pełnił Remigiusz Stembalski. Pozostali członkowie Zarządu: Tadeusz Bożek – sekretarz, Marek Krupa – zastępca prezesa, Anna Knopek-Pach, Grzegorz Szyguła , Paweł Głodek i Grzegorz Olejniczak.

Skład Komisji Rewizyjnej: Małgorzata Węgrzyk – przewodnicząca, Marian Pajer – zastępca, Łukasz Remisz – sekretarz

W ostatniej części zebrania zebrani członkowie Stowarzyszenia mieli czas na złożenie wolnych wniosków. W tej części dokonano zmiany w statucie Stowarzyszenia odnośnie długości przerwy pomiędzy I terminem WZC, a II terminem, jak i również została podjęta dyskusja na temat dalszego wspierania młodzieży Górnika Zabrze jak i również zespołu rezerw. Członkowie zostali poinformowani o negatywnym przebiegu rozmów na temat wyposażenia w sprzęt sportowy zespołu rezerw Górnika Zabrze. Członkowie po dyskusji i zapoznaniu się z sprawą pozwolili na przekazanie środków pieniężnych w wysokości do 24 000 zł w ciągu roku na zabiegi rehabilitacyjne zawodników do lat 18.  Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków zakończyło się przed godziną 17 i wielu z zebranych osób wyruszyło w drogę do Kluczborka na mecz ukochanej drużyny.