Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sociosgornik/ftp/wp-includes/functions.php on line 187

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sociosgornik/ftp/wp-includes/functions.php on line 187

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Członków

 

 

Przedstawiamy notatkę z przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków, które odbyło się dnia 20 maja 2018 w restauracji Impresja. Jej autorem jest sekretarz Stowarzyszenia Socios Górnik, Tadeusz Bożek.

W dniu  20.05.2018 r. o godz. 13.00 w sali Restauracji „Okrąglak” w Zabrzu, odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia SOCIOS GÓRNIK.
Po powitaniu przez Prezesa Stowarzyszenia Remigiusza Stembalskiego minutą ciszy uczczono zmarłych w ostatnim czasie członków stowarzyszenia.

Następnie zebrani przystąpili do wyboru przewodniczącego, protokolanta i komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.

Po tych formalnych czynnościach Sekretarz i Skarbnik Stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie rzeczowe i finansowe za ubiegły rok.  Mowa w nim była o przekazanym sprzęcie sportowym dla grup młodzieżowych, o umowie na opiekę medyczną dla zabrzańskiej młodzieży oraz o premii dla zawodników Górnika Zabrze za awans do Ekstraklasy, którą Ci z kolei przeznaczyli na dofinansowanie busa dla Akademii Górnika Zabrze.

Poinformował również zebranych, że na dzień 30.04.2018 r. stowarzyszenie liczy 1.065 członków, w tym 1.050 członków zwyczajnych i 15 członków wspierających.

Na dzień 30.04.2018 r. zebraliśmy netto 466.811,98 zł, z czego do tej pory w różnej formie przekazano do Klubu 229.401,50 zł.

Następnie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, która złożyła sprawozdanie z działalności Komisji, zaprezentowała wyniki z przeprowadzonych kontroli prac Zarządu Stowarzyszenia i zawnioskowała o udzielenie mu absolutorium.

W wyniku szeregu głosowań najpierw przyjęto sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a następnie członkowie powyższych ciał uzyskali wspomniane absolutorium, co świadczy o zaufaniu członków Stowarzyszenia do prowadzonej działalności przez Zarząd.

Następnie Zarząd zaproponował wprowadzenie zmian w Statucie. Do tej pory wszystkie środki musiały być przekazywane do Górnika Zabrze S.S.A. i w sytuacji, gdy ich beneficjentem miała być np. Akademia Górnika, klub musiał ponosić koszty choćby podatku od darowizny. Zarząd wnioskował o umożliwienie bezpośredniego wspierania innych instytucji czy osób fizycznych, ale tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy w sposób formalny współpracują one z klubem.

W ten sposób możemy już bezpośrednio wspierać młodzież, czy też bez większych problemów sfinansować zaprojektowanie, wykonanie i montaż banerów z naszymi największymi klubowymi gwiazdami (montowane są one na obiekcie spółki Stadion w Zabrzu).

Po akceptacji przez zebranych tej zmiany, głos zabrał gość spotkania, dyrektor Akademii Górnika Zabrze, Pan Łukasz Milik.

Podziękował on za dotychczasową dobrą współpracę, za różnorakie wsparcie jego działań i prosił, by członkowie stowarzyszenia w przyszłości przyjaznym okiem patrzyli na Akademię, bo z tego co widać, mamy już pierwsze efekty jej działalności. Prawie tysiąc trenujących młodszych i starszych dzieci daje nadzieję, że i w przyszłości w pierwszym składzie drużyny będzie sporo naszych zabrzańskich wychowanków.

Później prowadzona była dyskusja na temat rozwoju stowarzyszenia i ewentualnej dalszej współpracy z klubem i Akademią.

Zebrani zdecydowali, że Stowarzyszenie przez kolejny rok wesprze Akademię poprzez przedłużenie umowy na opiekę medyczną dla zawodników drużyn młodzieżowych, a ponadto ze środków ewentualnie zaoszczędzonych na współfinansowaniu obchodów 70-tej rocznicy powstania klubu, zakupiony zostanie sprzęt sportowy dla najmłodszych.

Dopuszczono również możliwość dofinansowania ewentualnej budowy dodatkowego boiska treningowego, o którym wspominał wcześniej Pan Milik.

Po oficjalnym zakończeniu Walnego Zebrania, wszyscy udali się na stadion wspierać drużynę w osiągnięciu najlepszego od prawie 24 lat wyniku sportowego, co też stało się faktem i dzięki czemu teraz wszyscy szykujemy się do eliminacji do Ligi Europejskiej.

Przy okazji z tego miejsca pragniemy pogratulować i podziękować zawodnikom i całemu sztabowi szkoleniowemu za ten cały miniony rok, za ciężką pracę, dzięki której my kibice mogliśmy(i mamy nadzieję, że nadal będziemy mogli) przeżywać tak wiele wspaniałych chwil.

Panowie, jeszcze raz krótko – DZIĘKUJEMY!

 

Zarząd Stowarzyszenia Socios Górnik.