Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-includes/functions.php on line 231

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-includes/functions.php on line 231

Górnik Zabrze dziś i jutro

 

Jak dobrze wiemy, jednym z kluczowych stanowisk dla przyszłości Górnika, jest stanowisko Prezydenta Miasta. W związku z tym we wrześniu kibice Górnika Zabrze mogli zadać na Forum Socios Górnik pytania do wszystkich kandydatów do piastowania tego urzędu. Wszystkie pytania zostały następnie zebrane a na końcu rozesłane do startujących wszystkich kandydatów.

Ostatecznie w wyznaczonym terminie (13 października) udzielili Państwo: Łukasz Kowalkowski, Adam Kudzia, Agnieszka Rupniewska oraz Kamil Żbikowski. Po dwóch dniach po terminie odpowiedzi podesłał także Borys Borówka. 17 października odpowiedzi dosłała obecnie urzędująca Prezydent – Małgorzata Mańka Szulik. Trzeba mieć na uwadze, że ci dwaj ostatni kandydaci mieli możliwość zapoznania się z odpowiedziami pozostałej czwórki przed przesłaniem swoich odpowiedzi. Pozostali kandydaci zignorowali pytania od kibiców.

Poniżej znajduje się opracowanie wszystkich odpowiedzi udzielonych przez 6 kandydatów. Są to jedynie skróty w tabelach, które mają pokazywać główne cytaty, pomysły i myśli zawarte w pełniejszych odpowiedziach. Opracowanie to zostało przygotowane w sposób maksymalnie bezstronny.

Zachęcamy do poznania pełnych udzielonych odpowiedzi, które znajdują się na Forum Socios Górnik w dziale HydePark – www.forum.sociosgornik.org

 1. Czy Pan/Pani po ewentualnym wygraniu wyborów na prezydenta przewiduje, by Górnik Zabrze (akcje) mógł zostać sprzedany inwestorom mniejszościowym lub większościowym?

Borys Borówka

Łukasz Kowalkowski

Adam Kudzia

 

Tak

Sprzedaż akcji po ewentualnych konsultacjach społecznych (możliwe referendum)

Brak jasnej odpowiedzi w arkuszu (powoływanie się na program wyborczy)

 

 

 

M. Mańka-Szulik

Agnieszka Rupniewska

Kamil Żbikowski

Możliwe

Tak

Tak – temat priorytetowy

 1. Jeśli tak, to w jaki sposób zamierza Pan/Pani znaleźć tych inwestorów i zachęcić ich do zainwestowania w klub?

Borys Borówka

Łukasz Kowalkowski

Adam Kudzia

„Jak się okaże, że Miasto chce sprzedać Klub, inwestorzy sami zapukają do Ratusza. W międzyczasie robili to już wielokrotnie!”

Zespół fachowców w klubie ma przygotować ofertę atrakcyjną dla inwestora i klubu

Brak jasnej odpowiedzi w arkuszu (powoływanie się na program wyborczy)

 

 

 

M.Mańka-Szulik

Agnieszka Rupniewska

Kamil Żbikowski

Trzeba być bardzo ostrożnym.

1.Cały stadion do dyspozycji inwestora (likwidacja spółki stadion i przeniesienie zarządzania do MOSiR). Miasto posiada tylko pakiet kontrolny 2. Gastronomia, zyski z eventów, sprzedaży pamiątek – dla inwestora

„kryterium więzi sentymentalnej z klubem i jego historią (…) Chcę (…) uatrakcyjnić ofertę rozbudową zaplecza
infrastrukturalnego wokół stadionu z zaoferowaniem inwestorowi jakiejś formy współodpowiedzialności za zarządzanie stadionem i planowanymi lub istniejącymi już zasobami (bazą treningową, przestrzenią komercyjną itd.).” 

 1. Czy Pana/Pani program przewiduje znaczne inwestycje w sport MŁODZIEŻOWY? Czy przewiduje budowę poważnego ośrodka szkoleniowego dla akademii Górnika i jeżeli tak, to w jakim miejscu mógłby on być położony?

Borys Borówka

Łukasz Kowalkowski

Adam Kudzia

1.Zwiększenie środków na sport i rozsądne rozdzielanie ich (w domyśle: nie tylko piłka nożna)

2.Brak przekonania do budowy ośrodka sportowego

1.Wskrzeszenie lekkoatletyki

2. Tak dla budowy nowoczesnego ośrodka sportowego

1. Program „boisko przy każdej szkole” – patrz też punkt 12.

 

 

 

M. Mańka – Szulik

Agnieszka Rupniewska

Kamil Żbikowski

„Ma on powstać pomiędzy Parkiem im . Pileckiego, a osiedlem Jodłowa na Zaborzu (…) Rozważamy także inne lokalizacje, bo tamta choć ma wiele zalet, nie jest optymalna.”

1. Rozwój Akademii Górnika priorytetem

2. Budowa nowych boisk i infrastruktury sfinansowana przez udziałowców Górnika i ministerstwo.  

1.Rozwój sportu młodzieżowego i półamatorskiego w formule rozproszonej, na bazie klubów i infrastruktury istniejącej w całym mieście (metody zagraniczne)

2. Zaproszenie klubu zagranicznego do stworzenia szkółki piłkarskiej

 

 


 1. Z racji tego, że klub jest finansowany ze środków publicznych to: czy w ciągu 6 miesięcy od wygrania wyborów zostaną zlecone szerokie audyty klubu, fundacji GZ i Spółki Stadion przeprowadzone przez niezależną instytucję/firmę, które następnie zostanie w całości opublikowane dla opinii publicznej?

 

 

Borys Borówka

Łukasz Kowalkowski

Adam Kudzia

Tak

Tak

Brak jasnej odpowiedzi w arkuszu (powoływanie się na program wyborczy)

 

 

 

M. Mańka – Szulik

Aleksandra Rupniewska

Kamil Żbikowski

Odniesienie tylko do Górnika: Nie – jedynie sprawozdania finansowe publikowane w KRS

Tak

Tak

 1. Czy słyszał/słyszała Pan/Pani o działalności stowarzyszenia Socios Górnik? Czy zna

Pan/Pani cele działania tego stowarzyszenia? Czy jego działalność jest oceniana przez Pana/Panią pozytywnie czy negatywnie? Czy uważa Pan/Pani że tego typu organizacja jest potrzebna w Górniku – proszę o uzasadnienie swojej odpowiedzi.

 

Borys Borówka

Łukasz Kowalkowski

Adam Kudzia

„Działalność stowarzyszenia jest pożyteczna i skupia ludzi z pasją. Mankamentem jest brak właściwego wsparcia i współpracy z Miastem, co zmienię, jeśli uda mi się wygrać wybory.”

„to jeden z najlepszych
modeli zarządzania klubem. Popieram inicjatywę zabrzańskich Socios. Wasze zaangażowanie i
wsparcie dla zabrzańskiego sportu jest godne podziwu.”

Brak jasnej odpowiedzi na to pytanie. Patrz też odpowiedź nr 10

 

 

 

M. Mańka – Szulik

Agnieszka Rupniewska

Kamil Żbikowski

„Każda działalność społeczna na rzecz klubu jest dla niego dobra. Cenię sobie współpracę ze wszystkimi grupami kibiców. Cieszę się, że przy wsparciu środków Socios zakupiono autobus dla akademii”

Socios Górnik potrzebne przy Górniku. Powinno działać na z władzami i klubem na partnerskich warunkach. Wola współpracy ze wszystkimi grupami kibicowskimi GZ

Idea była mi znana wcześniej z przykładów zachodnioeuropejskich. Generalnie jestem dużym zwolennikiem tej formuły i doceniam też profesonalizm i rozmach z jakim podchodzi się do tej inicjatywy w Zabrzu”

 

 1. Czy posiada Pan/Pani skonkretyzowaną wizję organizacyjną klubu którą wdroży Pan/Pani w życie po wygranych wyborach? Proszę o jej opis.

 

Borys Borówka

Łukasz Kowalkowski

Adam Kudzia

Jeśli sprzedamy klub to wizja będą to zadania nowego właściciela. Trudno planować działania przed audytem (np. redukcja zatrudnienia)

Najpierw audyty, potem ocena sytuacji i konsultacje. Potem planowanie na najbliższe lata. Konieczne zmiany!

konieczne zapewnienie Górnikowi silnego sponsora, który weźmie na siebie ciężar prowadzenia klubu (…) tacy inwestorzy już byli, ale zostali odprawieni przez obecną panią prezydent.

 

 

 

M. Mańka – Szulik

Aleksandra Rupniewska

Kamil Żbikowski

Realizowany jest pomysł na klub. Wcześniej był to stadion, później Fundacja. W przyszłości ma być to ukończenie stadionu i budowa ośrodka szkoleniowego

1.Główny cel: przyciągnięcie inwestorów i rozszerzenie akcjonariatu

2.Na starcie powołanie nowego zarządu ekspertów, który będzie miał przygotować klub pod inwestycje

„Mam sporo uwag i wątpliwości (…) Na pewno, na bazie dostępnych informacji oraz przyszłych wyników audytu, zamierzam konsekwentnie usuwać z klubu i spółki osoby i stanowiska o ewidentnym charakterze synekur i nadań politycznych.”

 1. Jak ocenia Pan/Pani obecną sytuację organizacyjną naszego klubu? Czy coś Pani/Pana zdaniem jest w tej materii do poprawy? Jeżeli tak, to co i w jakim zakresie?

 

 

 

Borys Borówka

Łukasz Kowalkowski

Adam Kudzia

Z perspektywy właściciela jest sporo do naprawy

Sytuacja organizacyjna klubu nie jest zadowalająca

Zmartwiony sytuacją organizacyjną klubu. Brak szczegółów

 

 

 

M. Mańka – Szulik

Agnieszka Rupniewska

Kamil Żbikowski

„Cieszę się, że klub za pierwsze półrocze miał dodatni wynik finansowy. Dzisiaj Górnik nie potrzebuje jednak rewolucji, a codziennej, spokojnej pracy.”

Jednoznacznie źle. Klub nie zarabia na gastronomii, brak niepolitycznych nowych sponsorów, decyzyjność w UM, brak fachowców w klubie

„Dostrzegam (…) znaczące braki w dziedzinach: strategii klubu i stadionu, współpracy między podmiotami i klubami miejskimi, optymalizacji wykorzystania zasobów materialnych, organizacji wydarzeń, finansów/księgowości, marketingu (…) przemyślenia wymaga też strategia szkolenia młodzieży.”

 1. Czy dopuszcza Pan/Pani możliwość sprzedaży wszystkich akcji klubu które są obecnie 
  w posiadaniu miasta w ręce prywatne? Czy jest Pan/Pani zwolennikiem czy przeciwnikiem takiego działania?

 

 

Borys Borówka

Łukasz Kowalkowski

Adam Kudzia

„Jak już wcześniej wspominałem, jestem zwolennikiem sprzedaży Klubu. Pozostawione akcje miałyby charakter symboliczny.”

Decyzja o
sprzedaży akcji po konsultacji przy wsparciu ekspertów z branży finansowej, marketingowej i sportowej

Brak jasnej odpowiedzi w arkuszu (powoływanie się na program wyborczy)

 

 

 

M. Mańka – Szulik

Agnieszka Rupniewska

Kamil Żbikowski

Tak, pod warunkiem, że będzie to podmiot który umożliwi rozwój klubu

Nie przewiduje sprzedaży wszystkich akcji klubu. Miasto z pakietem właścicielskim pozwalającym na współdecydowanie oraz z prawem do herbu, historii itp.

Jest zdecydowanym zwolennikiem tej opcji

 1. Jaki ma Pan/Pani stosunek dotyczący kwestii dokończenia przebudowy stadionu im. Ernesta Pohla w Zabrzu? Czy jest to kwestia w której działania należy podjąć niezwłocznie, i jaki jest Pani/Pana plan na finansowanie ewentualnej – dalszej inwestycji?

Borys Borówka

Łukasz Kowalkowski

Adam Kudzia

Miasto zapewniło już pieniądze na budowę, która ma się zacząć już wkrótce

Pozyskanie inwestora tytularnego kluczowe w realizacji projektu. Arena musi żyć cały czas.

Brak odpowiedzi w arkuszu (powoływanie się na program wyborczy)

 

 

 

M. Mańka-Szulik

Agnieszka Rupniewska

Kamil Żbikowski

Brak jasnej odpowiedzi na zadane pytanie

Brak priorytetu dla tej inwestycji. Po kilku latach TAK. Priorytet dla Akademii Górnika. Sama 4 trybuna łącząca elementy hali dla piłkarzy ręcznych

Decyzja o budowie takiego stadionu jednoznacznie negatywna, jednak czwarta trybuna koniecznością architektoniczną. Termin i finansowanie po konsultacjach z ekspertami

 1. Ja dodam jeszcze kilka w sumie naturalnych pytań: – co sądzi Pan/Pani o obecnej sytuacji finansowej i sportowej Górnika? – jak ocenia Pan/Pani ostatnie 10 lat klubu w porównaniu do innych drużyn e-klasowych? czy Pan/Pani jest za podpisaniem umowy z Socios bazujących na założeniach stowarzyszenia ujętych w statucie?

 

 

Borys Borówka

Łukasz Kowalkowski

Adam Kudzia

1.„Ostatnie dziesięć lat to pasmo wzlotów i upadków (…) brak środków, po czasie rujnuje plany dalszego rozwoju”

2. Bliższa współpraca z Socios

1.„Sytuacja finansowa nie jest dramatyczna, ale chyba wszyscy mamy trochę inne oczekiwania i
ambicje.”

2. Kibice z prawem głosu

2. Organizacje kibiców, w tym Wasze stowarzyszenie, zostaną poproszone o wskazanie przedstawicieli, którzy otrzymają miejsce w radzie nadzorczej Górnika”

 

 

 

M. Mańka-Szulik

Agnieszka Rupniewska

Kamil Żbikowski

1.Sytuacja sportowa i organizacyjna Górnika jest najlepsza od kilkudziesięciu lat

2.Trzeba rozmawiać z Socios o współpracy

1. Sytuacja finansowa ze stratami 10-12 mln rocznie mówi za siebie

2. Sportowo ani dobrze ani źle. Powinniśmy jednak dbać o rozwój patrząc na najlepszych a nie na najgorszych.

3. Umowa z Socios jak najszybciej

1. Sytuacja finansowa zła

2. Sytuacja sportowa nienajgorsza

3. Zwolennik podpisania umowy z Socios

 

 

 

 1. Ja dodam jeszcze kilka w sumie naturalnych pytań: Jakie są Pani/Pana plany inwestycyjne na tereny otaczające nasz “niedokończony” stadion/ściśle przylegające do naszego stadionu, ale również obszar otaczający nasz stadion, tj. drogi, chodniki, parkingi, budownictwo mieszkaniowe?

Borys Borówka

Łukasz Kowalkowski

Adam Kudzia

Brak odpowiedzi

„Brakuje mieszkań,
drogi są dziurawe, chodniki nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Musimy postarać się
odwrócić sytuację”.

Brak odpowiedzi w arkuszu (powoływanie się na program wyborczy)

 

 

 

M. Mańka – Szulik

Agnieszka Rupniewska

Kamil Żbikowski

Na terenie dawnego basenu ma być parking, modernizacja ulicy Piłsudskiego, budowa ronda na skrzyżowaniu Roosevelta i Piłsudskiego, Hala Sportowa na Zaborzu

1.Konieczna przebudowa ulicy Piłsudskiego

2.Teren za trybuną zachodnią przeznaczony na parkingu obsługujące miejsca biurowe na stadionie

3. Tereny, gdzie boiska treningowe dla inwestorów Górnika pod inwestycje dla miasta

Wymiana nawierzchni na Piłsudskiego, miejsca parkingowe w okolicy stadionu, lepszy transport zbiorowy, reorganizacja skrzyżowania Piłsudskiego i Roosevelta, wokół stadionu stałe życie kulturalne dzielnicy Centrum Południe

 1. Jak Pan/Pani widzi rozwój sportu (innych dyscyplin sportowych)? Co z infrastrukturą sportową dla nich?

Borys Borówka

Łukasz Kowalkowski

Adam Kudzia

1.Rozwój także innych dyscyplin sportowych (np. lekkoatletyka)

2.modernizacja stadionu Sparty

1.Wskrzeszenie lekkoatletyki. Otwarcie na sporty niszowe (baseball, futbol amerykański)

2. Lepsze wykorzystanie infrastruktury

1.Uruchomienie programu “boisko przy każdej szkole”

2.Zwolnienie zabrzańskich klubów z opłat za korzystanie z hal i boisk należących do gminy Zabrze.

 

 

 

M. Mańka – Szulik

Agnieszka Rupniewska

Kamil Żbikowski

wybudowano 4 nowe sale gimnastyczne, kilkadziesiąt boisk przyszkolnych, halę tenisową, przebudowano halę Pogoń. Wybudowano płyty i orliki. Wkrótce baseny, nowe ścieżki rowerowe i siłownie pod chmurką

Dokładny opis i plan działań na forum w następującego kolejności (tematy i działy):

1.Górnik Zabrze i stadion

2.Piłka ręczna

3. Koszykówka, siatkówka, i inne

4. Kluby amatorskie, szkolne i inne

5.Drogi rowerowe, place zabaw i rekreacji

6. Boisko na Jaskółczej i MOSir

1. Rozwój wszystkich dyscyplin sportowych po równo

2. Rozbudowa infrastruktury lekkoatletycznej

3. Odwołanie do programu (m.in. Rozwój oferty darmowych zajęć sportowych