Deklaracja członkowska

Tu możesz pobrać wzór deklaracji członkowskiej

Poniżej pobrać możesz dwa rodzaje deklaracji członkowskich. Jeśli chcesz być regularnym członkiem Socios, wybierz pierwszy rodzaj deklaracji. Jeśli prowadzisz przedsiębiorstwo i chcesz zostać członkiem wspierającym, wybierz drugą deklarację. UWAGA! Do każdej nowej deklaracji członkowskiej należy dołączyć własnoręcznie podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (również do pobrania poniżej)!

Pobierz deklarację członkowską:

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

 

Pobierz deklarację dla członków wspierających, właścicieli biznesu:

DEKLARACJA CZŁONKOSTWA DLA CZŁONKÓW WSPIERAJĄCYCH

 

Pobierz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Socios Górnik:

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Prosimy o czytelne wypełnienie deklaracji!