Deklaracja członkowska

Tu możesz pobrać wzór deklaracji członkowskiej

Poniżej pobrać możesz trzy rodzaje deklaracji członkowskich. Jeśli chcesz być regularnym członkiem Socios, wybierz pierwszy rodzaj deklaracji. Jeśli prowadzisz przedsiębiorstwo i chcesz zostać członkiem wspierającym masz do wyboru dwa wzory deklaracji dla członków wspierających. Pierwsza z deklaracji przeznaczona jest dla właścicieli małego biznesu, a druga dla dużych przedsiębiorców i firm.

Pobierz deklarację członkowską:

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

 

Pobierz deklarację dla członków wspierających, właścicieli małego biznesu:

DEKLARACJA CZŁONKOSTWA DLA CZŁONKÓW WSPIERAJĄCYCH I

 

Pobierz deklarację członkowską dla dużych przedsiębiorców i firm:

DEKLARACJA CZŁONKOSTWA DLA CZŁONKÓW WSPIERAJĄCYCH II

 

 

Prosimy o czytelne wypełnienie deklaracji!