Informacja dla członków Socios Górnik

  W dniu 9.06.2017 r. w siedzibie Górnik Zabrze S.S.A. odbyło się spotkanie Prezesa Górnika Zabrze, Pana Bartosza Sarnowskiego z przedstawicielami Zarządu Stowarzyszenia „Socios Górnik”. Na wstępie przedstawiciele Socios Górnik złożyli na ręce Prezesa gratulacje dla piłkarzy i sztabu szkoleniowego Górnika Zabrze za grę w sezonie 2016/17, a szczególnie za wspaniałą serię sześciu kolejnych zwycięstw na zakończenie rozgrywek, które zaowocowały awansem do LOTTO Ekstraklasy i życzyli sukcesów w nadchodzącym sezonie. Ponadto członkowie Zarządu „Socios Górnik” poinformowali Prezesa Sarnowskiego, że zgodnie z publicznie złożoną obietnicą, Stowarzyszenie chce dokonać wpłaty kwoty 100.000 złotych z przeznaczeniem na nagrody dla piłkarzy i trenerów. W trakcie rozmowy ustalono, że kwota ta przekazana zostanie w formie darowizny, a jej podziału pomiędzy poszczególnych zawodników drużyny dokona trener Marcin Brosz. W najbliższym czasie zostanie sporządzona umowa o przekazaniu pieniędzy, która po zaakceptowaniu jej przez obie strony zostanie podpisana, co będzie podstawą dokonania przelewu. Obie strony będą dążyć do tego, by cała procedura została sfinalizowana do dnia 21 czerwca, czyli do dnia, w którym zawodnicy Górnika Zabrze powrócą z zasłużonych urlopów i rozpoczną przygotowania do rozgrywek Ekstraklasy. Na tym spotkanie zakończono. Zarząd Stowarzyszenia „Socios...

BRAWO DRUŻYNA!

Zarząd Socios Górnik chce z całego serca podziękować wszystkim zawodnikom i członkom sztabu szkoleniowego za awans do Ekstraklasy. Ostatnie mecze, choć często dramatyczne, spowodowały jednak, że wspólnie mogliśmy świętować upragniony awans w Puławach i Zabrzu! W dniu jutrzejszym wyślemy prośbę do klubu o spotkanie ze sztabem szkoleniowym oraz z zarządem Górnika celem ustalenia szczegółów podziału i przekazania obiecanej dla zawodników premii w wysokości 100 000 zł. Mamy nadzieję, że wszyscy w klubie wiedzą, iż są to prywatne pieniądze kibiców Górnika, doceniając przez to ich wyjątkową wartość. Wy, drodzy piłkarze, zostawialiście pot na boiskach, by zdobyć awans, my – by zebrać pieniądze, które z wielką radością Wam przekażemy. Chcemy to zrobić jak najszybciej. Jednocześnie wszystkim kibicom, mediom, a także samym piłkarzom dziękujemy za pozytywny odbiór naszej akcji. Cieszymy się, że w tak nietypowy sposób mogliśmy wesprzeć piłkarzy i sztab w walce o awans. Kibice Górnika jeszcze raz pokazali, że są wyjątkowi i w różny sposób mogą wspierać swój klub. Stowarzyszenie działa w oparciu tylko o składki, darowizny i wpłaty sponsorów, bez jakiegokolwiek wsparcia publicznego. Dlatego wszystkich kibiców zapraszamy do wstąpienia w szeregi Socios lub do jednorazowych wpłat. Szczegóły na www.sociosgornik.org. Razem możemy więcej! Zarząd Socios...

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

Stowarzyszenie SOCIOS GÓRNIK w Zabrzu     Zabrze, dnia 17.03.2017r.   ZAWIADOMIENIE o terminie odbycia Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Członków       Zarząd Stowarzyszenia SOCIOS GÓRNIK z siedzibą w Zabrzu przy ul. Pułaskiego 17 – działając na podstawie par. 20 ust. 2 i 3 Statutu Stowarzyszenia – zwołuje na dzień 01 kwietnia 2017r. godz. 13.oo (I termin) względnie w dniu 01 kwietnia 2017r. godz. 14.oo (II termin) w Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 10 (Restauracja IMPRESJA)  Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia z następującym porządkiem obrad :   Otwarcie Zgromadzenia Członków i powitanie przez Zarząd. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia Członków i jego zdolności do podejmowania uchwał. Wybór protokolanta oraz komisji skrutacyjnej. Przedstawienie działalności Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy tj. do dnia 31.12.2016r.– w tym danych finansowych – bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności Zarządu za okres sprawozdawczy, według stanu na dzień 31.12.2016r. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w okresie sprawozdawczym oraz z badania bilansu, rachunku zysków i strat i informacji dodatkowej wraz z przedstawieniem rekomendacji Zgromadzeniu Członków o jego przyjęciu i skwitowaniu władz Stowarzyszenia. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za okres do dnia 31.12.2016r. oraz uchwały o przyjęciu sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z ich działalności. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej z ich działalności do dnia 31.12.2016r. Zgłoszenie propozycji kandydatur na objęcie stanowiska Prezesa Zarządu II kadencji Stowarzyszenia Socios Górnik wraz z krótką autoprezentacją. Podjęcie uchwały o wyborze Prezesa Zarządu II kadencji Stowarzyszenia Socios Górnik. Zgłoszenie propozycji kandydatur na członków...

Stawiamy na naszych!

  W czwartek 23 lutego miało miejsce bardzo ważne wydarzenie. Ważne zarówno dla nas, jak i dla klubu, a w szczególności jego Akademii Piłkarskiej. Do młodych zawodników zabrzańskiego Górnika trafiło nowe wyposażenie. Jego zakup został w stu procentach sfinansowany przez kibiców zrzeszonych w stowarzyszeniu Socios Górnik! Wśród przekazanego przez nas sprzętu znalazło się: – 180 piłek – 62 komplety bluz oraz spodni – 42 ortaliony – 20 toreb sportowych – 12 worków na piłki Odzież i piłki marki Adidas dostarczyła zabrzańska firma Maxima Sport, której ofertę członkowie zarządu Socios Górnik uznali za najlepszą pod względem ceny i dostępności. Oprócz tego, w styczniu podarowaliśmy klubowej Akademii 12 bramek różnych rozmiarów(dla różnych grup wiekowych). Miejmy nadzieję, że będą dobrze służyć piłkarskim adeptom Górnika w codziennych treningach. Kwota, którą wydaliśmy na zakup całego wyposażenia, wyniosła 48957,47 zł. Cała suma pochodzi ze składek, jakie regularnie wpłacają kibice Górnika Zabrze chcący pomóc odzyskać mu dawny blask. Kto wie, może dzięki wspólnym staraniom wkrótce z Akademii Piłkarskiej wyłoni się talent na miarę Ernesta Pohla bądź Stanisława Oślizły? Z pewnością byłaby to wspaniała nagroda dla wszystkich Socios za poświęcony czas i pieniądze.  ...

Zbiórka na promocję stowarzyszenia

Zakończyła się zbiórka funduszy na promocję stowarzyszenia, o której informowaliśmy na forum. Udało się zebrać ponad 600 zł, które zostaną wydane na reklamę Socios na popularnym portalu www.roosevelta81.pl. Dokładna kwota wynosi 613,20 zł. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli tę akcję chociaż jedną złotówką. Mamy nadzieję, że uzbierane pieniądze przyczynią się zarówno do zwiększenia popularności Stowarzyszenia, jak również do dalszego rozwoju strony Roosevelta81.pl, która od kilku lat służy sympatykom Górnika Zabrze....

Komunikat: Mazur złożył deklarację, Kubica rezygnuje z Zarządu

Dwa ważne wydarzenia w życiu Socios. W związku z dużym zainteresowaniem osobą Pana Mazura i pełną transparentnością stowarzyszenia informujemy, że w dniu wczorajszym odebraliśmy deklarację członkowską Łukasza Mazura. Łukasz Mazur był dotychczas tylko członkiem założycielem, jednak nie był członkiem zwyczajnym. Na najbliższym spotkaniu zarządu, zgodnie z regulaminem jego przyjęcie będzie głosowane przez zarząd, tak jak ma to miejsce w każdym innym przypadku. Od momentu przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Łukasz Mazur będzie podlegał wszystkim procedurom. Jednocześnie informujemy, że w dniu wczorajszym swoją rezygnację w działalności w zarządzie złożył Marian...